Въпрос: Ще ни кажете ли нещо за Шри Ауробиндо?

Шри Чинмой: Ако искате да знаете нещо за Шри Ауробиндо, бих ви посъветвал да четете неговите книги, особено „Божественият Живот“. Тя се отнася за неговия собствен живот, неговото собствено осъзнаване, неговата собствена проява. Учениците му също са написали много книги за него, но книгите, които той самият е написал, са безкрайно по-добри от всички книги, написани от учениците, събрани заедно. Ако прочетете „Божественият Живот“, ще узнаете посланието, неповторимото послание, което Шри Ауробиндо е спуснал в земното съзнание. „Божественият Живот“ е неговото най-висше осъзнаване и неговата божествена проява. Тази книга казва всичко.

Има много истински духовни Учители, които не са написали нищо. В неговия случай светът е изключително облагодетелстван, тъй като той е предложил своята безкрайна вътрешна мъдрост-светлина чрез книгите си. Човек може да не иска да прочете всичките му книги, но една е достатъчна. Ако прочетете „Божественият Живот“, вие ще почувствате какво представлява той и какво има да предложи. И все пак това, което той представлява, е безкрайно по-високо от неговата книга, от всяка книга или от всички книги взети заедно. Но всичко, което светът би могъл да получи от неговите писания, той е предложил в тази книга. Така че ако искате да знаете повече за Шри Ауробиндо, ви съветвам да прочетете тази върховно несравнима книга.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.