Въпрос: Кой е първият човек, който е осъзнал Бог?

Шри Чинмой: Няма писмено свидетелство. Според индийската традиция, това е бил Рамачандра. Но името на първия човек, който действително е осъзнал Бог, не е записано в световната история. Така че не мога да кажа, защото ще изпаднем в ужасно противоречие.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.