Връзката на Шри Чинмой с велики Учители

Въпрос: Какво ще стане, ако последователи на Христос, Буда или други велики извисени Учители медитират с Вас?

Шри Чинмой: Христос и Буда са духовни Учители от най-висок ранг. Аз също съм духовен Учител. Духовните Учители, ако наистина са духовни, са напълно едно. Те идват от едно семейство. Веднъж Шри Рамакришна казал на своя обичен ученик Вивекананда: “Този, който е Рама, този, който е Кришна, в една форма е Рамакришна.” Щом някой стане осъзната душа, той вече е частица от всеобщата Реалност. Учениците на Христос и на Буда, ако са истински ученици, няма да имат проблем да медитират с мен на открити медитации, защото аз не ги отнемам от Христовото съзнание, нито от съзнанието на Буда. Точно обратното, по силата на собственото ми божествено единство с Буда и Христос, аз мога да им помогна да стигнат до Възлюбения си.

Аз съм тук на земята като вестоносец. Казвам на твърдите католици и на привържениците на другите велики извисени духовни Учители, че те се нуждаят от секретаря, за да стигнат до директора. Ако искат среща с Учителя, слугата или секретарят трябва да им помогнат. Слугата е този, който ще отвори вратата, а секретарят ще запише срещата. Тези хора могат да ме възприемат като секретар или слуга. След като им помогна да стигнат до Учителя си, моята роля е завършена. Никога няма да смутя техния разговор. Също така, ако някой е много близък ученик на Христос или Буда, ако е имал най-дълбока връзка с тези Учители в предишен живот, той би могъл да отиде направо при тях. Ако сте много близки с шефа, то вие не се нуждаете от помощта на слугата. Но тези случаи са много, много редки.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.