Въпрос: Каква е разликата между вашия път и пътя на суфите?

Шри Чинмой: Светлината на суфите и пътят, който ние следваме, си приличат. Пътят на суфите е път на любов и нашият също е път на любов. Аз не съм познавач на суфизма, но мога да кажа за нашия път. В нашия път божественият влюбен се стреми да стане неразделно едно с всевишния Възлюбен. Но ще бъде грешка, ако кажем, че ние винаги оставаме божествен влюбен, а Възлюбеният винаги остава Възлюбен. Божественият влюбен и Възлюбеният Всевишен си играят на криеница и променят съответните си роли. Влюбеният плаче за Възлюбения и после се превръща във Възлюбения. Когато влюбеният плаче за Възлюбения и Възлюбеният го дари с усмивка, настъпва удовлетворението на влюбения. Той е осъществен. Нещо повече, когато Възлюбеният види, че влюбеният плаче за Него, за тяхното пълно единство, тогава и Той е удовлетворен и осъществен. Но този плач, който Той иска да види във влюбения, не е плачът на низшестоящия. Не, той е само чувството на вътрешно единство, изразено по друг начин. То може да бъде изразено чрез усмивка, но и чрез плач. Плачът и усмивката са като двете страни на една монета. Когато има плач от земното съзнание и усмивка от Небесното Съзнание, Бог Проявяващият и Бог Осъществяващият са цялостни.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.