11.

Възрастта няма значение,
освен ако искаш да бъдеш
неразделен приятел с креслото!