10.

Възрастта няма значение,
освен ако съзнателно игнорираш
вътрешния шепот
в диханието на сърцето си.