19.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че не съществува
разцъфваща Цел.