20.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че скоро
лодката на твоя живот
ще стане жертва
на гръмовни бурни вихрушки.