23.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че и Бог, и човекът
не се интересуват от теб.