22.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че новодошлите
превръщат живота ти
в обект на непрестанни подигравки.