33.

Възрастта няма значение,
освен ако на земята няма нищо,
което да освежи
дъха на дните ти.