34.

Възрастта няма значение,
освен ако си мислиш,
че колелата на твоята
колесница на живота
са пробити.