4.

Възрастта няма значение,
освен ако много любящо държиш
да водиш своето минало със себе си.