40.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш чувството,
че твоят безнадежден живот
не ще бъде никога благословен
с нов шанс.