40.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш чувството,
че твоят безнадежден живот
не ще бъде никога благословен
с нов шанс.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ anm 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.