42.

Възрастта няма значение,
освен ако животът ти се е превърнал
в много тежка въздишка.