43.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш чувството,
че земята е жестока с теб,
а Небесата са равнодушни към теб.