45.

Възрастта няма значение,
освен ако си повярвал,
че няма нищо ново
и няма нищо, което да обичаш.