46.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш, че дори Бог
не обръща внимание
на твоите тайни и свещени сълзи.