48.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ,
че някога си бил герой,
а сега си кръгла нула.