49.

Възрастта няма значение,
освен ако си убеден,
че човешката любов
те е разочаровала напълно,
а божествената любов
е недостижима за теб.