58.

Възрастта няма значение,
освен ако придаваме
ненужно значение
на нашите врагове –
външни и вътрешни.

Уви, защо забравяме,
че дори Бог има кой да Го хули?