64.

Възрастта няма значение,
освен ако не сме успели да открием
най-правия път към Небесата.