65.

Възрастта няма значение,
освен ако сме равнодушни
към Божието Озарение.