67.

Възрастта няма значение,
освен ако отказваме
да се концентрираме
върху истинската Реалност в живота.