68.

Възрастта няма значение,
освен ако Небесата ти кажат:
„Добре дошъл у Дома.