72.

Възрастта няма значение,
освен ако твоите
усмивки и сълзи
са лишени от слънчеви пламъци
и лунни лъчи.