73.

Възрастта няма значение,
освен ако в живота ти
се е натрупала неохота
за Бог и за човека.