14.

Братко Исусе,
радвам се, че твоята любов
не ме е забравила.
Радвам се, че твоята загриженост все още
ме помни.

„Братко Ч,
радвам се, че обичаш моята дружба толкова силно,
радвам се, че искрено си бил загрижен да знаеш
колко нещастно страдах
на земята.“
Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bj 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.