Действие 1, Сцена 19

(Небесата. Кришна свири на своята божествена флейта.)

КРИШНА: Ах, Исус пее любимата ми песен на земята. Колко душевно той предлага богатството на моята песен на човечеството. Не, трябва да съм напълно откровен. Тази песен не е моя. Аз не написах тази песен. Нашият Отец Всевишен написа тази песен. Той ме научи на тази песен и аз я изпях на земята. Той научи Исус на същата песен и сега той я пее на земята толкова душевно и толкова плодотворно.

Ах, днес нашият Исус се връща у дома. Колко усилено работи, особено през последните си три години на земята. Той се нуждае и заслужава почивка тук на Небето. (Вика на глас.) Рама, Буда, къде сте? Елате тук, моля ви. (Влизат Рама и Буда.) Нашият брат Исус се завръща днес. Отец ни ми съобщи тази сутрин.

РАМА И БУДА: Отец ни винаги ти казва всичко най-напред. Ти си най-любимият Му син.

КРИШНА: Въобще не е така. Всички ние сме най-любимите му синове. Какво може да направи бедният ни Отец? Рама, снощи ти трябваше да водиш смела битка срещу Сатаната и силите на невежеството. Следователно сутринта бяха мъртво уморени. Естествено трябваше да спиш до късно сутринта. Отца ни не искаше да наруши здравия ти сън.

Буда, ти стана много рано сутринта и започна да медитираш. Влезе в най-дълбокия си транс. Когато Отца ни те видя в обичайния ти транс, Той също не искаше да те безпокои. И какво правех аз сутринта? Свирех на моята флейта и си спомнях за моя Бриндаван лила на земята с моята божествена Радха и моите божествени гопи, моите напълно отдадени и напълно предадени поклонници. Тъй като нито спях, нито медитирах, Отца ни дойде при мен и ми предаде посланието за пристигането на Исус днес.

РАМА И БУДА: Кришна, ти си сладост и загриженост за всички твои поклонници. За нас, твоите братя, ти си изцяло находчивост и изцяло мъдрост. Нищо чудно, че светът, особено Индия, изпитва такава любов към теб.

КРИШНА: Братко Рама, братко Буда, нека не губим време. Скоро ще пристигне нашият брат Исус. Неговото разпятие ме разби напълно.

БУДА: Просто бях ужасен, когато онзи ден чух за това от Отца ни.

РАМА: Когато Отца ни ми каза за разпятието на Исус, бях просто потресен. Той направи толкова много за земята и в замяна тя му предложи разпятие. Земята не е готова за нас.

БУДА: Изглежда, че земята никога няма да бъде готова.

КРИШНА: Заради мен, заради Отца ни, нека се подготвим да посрещнем Исус. Нека приготвим най-красив трон за него.

(Те правят златен трон. Исус се издига и се появява. Те го посрещат най-радостно и го слагат на трона. Влиза Отца.)

ОТЕЦЪТ: (благославя и прегръща Исус): Исусе, Исусе мой.

Зърнах страдащото ти лице.
Плаках ли плаках.
Усетих опрощаващото ти сърце.
Усмихвах се и се усмихвах.
Прегърнах просветляващата ти душа.
Танцувах и танцувах.

Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ bj 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.