Неотложна работа

Майко Мария,
моля те, кажете ми, къде е синът ти?
Търсех ли го Търсех
в слънцето-екстаз на Небесата.
Имам нещо много важно
да обсъждам с него.

„Сине,
тук ли си?
За последните десет години
моят Исус те търси ли търси
в морето на невежеството и огъня на ада на земята.
Той ми остави бележка, в която пише,
че той има малко неотложна работа
с теб на земята.“
Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bj 52
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.