Ти си човек

Ти си човек, който си заслужава да познавам,
защото
в теб виждам знанието на Сократ.

Ти си човек, за който си заслужава да се боря,
защото
в теб виждам волята на Наполеон.

Ти си човек, който си заслужава да обичам,
защото
в теб чувствам сърцето на Христос.

Ти си човек, който си заслужава да удовлетворя,
защото
в теб ставам божествено завършен.
Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bj 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.