28.

Тъй като затворът на ума
никога не е заключен,
неискреността и нечистотата
често го посещават.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.