31.

Този, който има
изобилната способност
да прощава на другите,
вижда, че няма
на кого да прощава.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 31
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.