34.

Моят ум
иска да промени
умовете на другите.
Моето сърце
не иска да променя
никое друго сърце.
То иска само да стане
неразделна част
от всички сърца.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.