33.

Никой друг
не причинява моето страдание.
Моят личен избор е
единствената причина
за страданието ми.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.