37.

Духовността не е като
научен експеримент.
Духовността е божественото преживяване
на осъществяването на Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.