38.

Този, който има вяра
в изобилие,
никога не може да изгуби
реалността,
защото той вече
е станал реалността.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.