39.

Хитрият човек не знае,
че Бог е велик.
Мъдрият човек знае,
че Бог е не само
божествено велик,
но и върховно добър.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.