44.

Пътуването на живота ми
към Небето
е освобождението
на ума ми
от нощта на невежеството.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.