9.

Нека любовта към Бог
и предаването на Божията Воля на всеки търсещ
бъде изпълнена с благоухание
еднопосочна улица
без обратен завой.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.