8.

Недостигът на стремеж
е стара история.
Нека да напишем
нова история:
изобилие от стремеж.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.