37.

Уви, уви, целият човешки живот е една измама. Той показва безкрайно повече съвършенство, отколкото е постигнал. Той предлага безкрайно повече удовлетворение, отколкото е почувствал.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.