38.

Мой Господи, мой Господи, мой Господи.

Ударът на Твоето Безразличие ме разбуди, Потокът на Твоето Състрадание ме спаси, Светлината на Твоята Справедливост ми даде урок и Могъществото на Твоята Загриженост ме освободи.

Мой Господи, мой Господи, мой Господи.

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.