4.

Човешкото в нас иска закрила. Божественото жадува за другарство. Човек високо цени закрилата. Бог милее за другарството.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.