5.

Преградите застрашително се издигат и отвътре, и отвън. Въпреки това като хвърчило непременно ще се издигам срещу вятъра.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.