47.

Общуването в пълна тишина е върховно изкуство. Само Бог и Истината са усвоили това изкуство. Нека да изпратя чистото си сърце да научи това върховно изкуство от Бог и Истината. Общуването в тишина е не само върховното изкуство, но то също е и вечното Удовлетворение.
Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.