48.

Мой Всевишни Господи, вечерта се спуска. Моля Те, кажи ми, как в този час мога да Те задоволя най–душевно?

„Мое сладко дете, в този красив час ти можеш да Ме задоволиш най-душевно, ако можеш да Ми се молиш за красотата на вечния мир, ако можеш да медитираш на Мен за красотата на вътрешния мир, ако можеш да съзерцаваш Мен за реалността на вечния мир, мир, мир.

Вечерта изцяло е мир. Искам целият ти живот да бъде залят с мир и затова имам нужда от твоята могъща усмивка и твоя силен плач. Искам да видя една могъща усмивка в душевните ти очи, искам да видя един силен плач в радостното ти сърце.”

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.