49.

Чистото сърце може да се наслади на Божествената Любов само за отлитащ миг. Но Любовта на Бог се наслаждава на чистото сърце завинаги и завинаги.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.