57.

След като не зная какво да правя, не мога ли поне да се опитам да разбера кой съм? Кой съм аз? Аз съм едновременно представител и на Бог, и на човек. На земята аз представлявам Състраданието на Бог. В Небесата аз представлявам съвършенството на човек.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 57
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.