58.

Истина е, че изгубих увереността си в своята молитва и в своята медитация. Но мога ли точно в този момент да започна да възвръщам своята увереност? Мога да въз-върна вярата си в своята молитва и медитация, само като си повтарям едно душевно послание: Мое е сърцето, което винаги се моли. Мой е животът, който винаги медитира.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 58
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.